U, de petitionaris

Investeer in de lokale publieke omroep

3.450 ondertekeningen

De Lokale Omroep staat onder grote druk. Veranderingen in mediagebruik en de toenemende eisen die dat stelt aan de bedrijfsvoering en de begeleiding van de vele vrijwilligers, vergen steeds meer geld, technische aanpassingen en specialistische kennis. Inmiddels verkeert één op de drie lokale omroepen in een financieel zorgelijke situatie. Politieke aandacht gaat vooral uit naar de landelijke en regionale omroep. Investeren waar dat écht nodig is, gebeurt niet. Tekent u mee, samen met de 20.000 vrijwillige medewerkers van alle lokale publieke omroepen in Nederland?

Petitie

Wij

500 lokale journalisten, redacteuren, technisch personeel en meer dan 20.000 vrijwilligers werkzaam bij de 260 lokale publieke omroepen in Nederland

 

constateren dat:

1. dat gemeenten steeds meer taken uitvoeren die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken, waardoor de controlerende en agenderende functie van de Lokale Omroep alleen maar belangrijker wordt;

2. dat een goed zichtbare Lokale Omroep met continuïteit van informatieve en opiniërende kwaliteitsprogramma’s, met actuele websites en levendige aanwezigheid op sociale media, een essentiële bijdrage levert aan een vitale lokale democratie;

3. dat meer financiële armslag noodzakelijk is voor lokale omroepen om samen te werken, te blijven innoveren en zo binnen het publieke mediabestel een relevante en levensvatbare lokale journalistiek te realiseren;

4. dat het bedrag voor de lokale omroepen in het Gemeentefonds hiertoe volstrekt ontoereikend is. De bijdrage, als die al helemaal door gemeenten wordt uitgekeerd, dekt nauwelijks de vaste lasten als huisvesting, auteursrechten en minimale apparatuur;

 

en verzoeken

de leden van de Tweede Kamer daarom het (nieuwe) Kabinet op te roepen extra in de Lokale Omroep te investeren.

Samen met de VNG is berekend dat voor een relevante en levensvatbare Lokale Omroep, die voldoet aan het Lokaal Toereikend Media-Aanbod zoals bedoeld in de Mediawet, een minimale extra investering benodigd is van 30 miljoen euro per jaar.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
12-09-2017 
Antwoord verwacht:
12-09-2017 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen 
Organisatie:
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie aangeboden: nieuw kabinet moet extra investeren in toekomst lokale omroep

Lokale publieke omroepen zullen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel met met meer geld over de brug komt. Dat was de boodschap die de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) namens 260 lokale publieke omroeporganisaties en 20.000 omroepvrijwilligers op 12 september 2017 overbrachten aan de leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor OCW. De petitie bestond naast de petitie-tekst uit een uitgebreide informatiebrochure over de Lokale Publieke Omroep en de 3.500 extra steunbetuigingen die via deze website zijn opgehaald. Wij danken iedereen die zijn steun via deze website heeft kenbaar gemaakt.

+Lees meer...

De petitie heeft het onderwerp goed op de politieke agenda geplaatst. We verwachten de komende maanden met verschillende kamerleden en andere stakeholders verder te werken aan een levensvatbare toekomst van de lokale publieke omroepen. Voor nieuws en updates houdt u het beste de website van de OLON in de gaten.

Links:

Foto's van de overhandiging en een persbericht

De brochure "Toekomst voor de Lokale Publieke Omroep"

Een videoverslag van de petitieoverhandiging

13-09-2017